Werkwijze

Slide

Stappen

 • 1. ACCOUNT AANMAKEN

  Maak eenvoudig een account aan op Maxxem. Je krijgt hiermee toegang tot jouw persoonlijke omgeving waarin je altijd alles terug kunt vinden.

 • 2. KIES EEN OBJECT

  Op Maxxem staat altijd een aanbod van woningen waaruit je zelf kunt kiezen. Je ziet gelijk wat jouw beoogde inleg jou oplevert.

 • 3. KIES HOOGTE INVESTERING

  Je vult het bedrag in dat je wilt investeren, selecteert een looptijd tussen de 3 en 5 jaar en betaalt simpel via iDeal.

 • 4. CONTRACT

  De hoogte van jouw investering, doorlooptijd en rendement wordt netjes vastgelegd in een persoonlijk contract. Het is een echte overeenkomst waarin we precies vastleggen wat we hebben afgesproken.

 • 5. ONTVANG RENDEMENT

  Het contract gaat direct in wat betekent dat je de eerstvolgende maand gelijk de eerste rentevergoeding al ontvangt op je rekening.

 • 6. EINDE LOOPTIJD = INLEG TERUG

  Iedere maand krijg je de rentevergoeding die we hebben afgesproken in het begin. En aan het einde van de looptijd ontvang je de volledige inleg van ons terug. Zo simpel is het.

Aankoopproces Maxxem

Anders dan bij de aankoop van een eigen woning is het aankopen van een beleggingsobject een zakelijke en geen emotionele beslissing. Deze beslissing is het gevolg van een gedisciplineerd proces dat bij elke aankoop doorlopen wordt. Voordat we een woning aanbieden op Maxxem doorlopen we drie fasen.

1. Oriëntatie
Bezichtigen

Vanuit ons eigen netwerk krijgen wij vaak de mogelijkheid aangeboden om interessante beleggingsobjecten als eerste te bezoeken en te bezichtigen.

Berekenen huurstroom

Om de belofte aan onze investeerders waar te maken, moeten we zeker stellen dat het object voldoende rendement oplevert. Op basis van een vaste formule kunnen we het beoogd rendement berekenen. Wanneer de berekening een score heeft die lager is dan 5% rendement dan gaan we niet verder. Bij 5% of meer starten we de volgende verdiepingsfase.

2. Onderzoek
BAG

In de Basisadministratie Gebouwen (BAG) wordt geverifieerd of de aard van het object (woning, loggies, kantoor en dergelijke) overeenkomt met de status waarin het aangeboden wordt. Dit is belangrijk voor de mogelijkheden die we nodig hebben bij de verhuur.

Ruimtelijke plannen

Bij het Kadaster wordt nagegaan of het gebruik conform het bestemmingsplan plaatsvindt en wat de mogelijkheden zijn om een bestemming eventueel te wijzigen. Dit kan van toepassing zijn wanneer zich een winkel- of kantoorpand aandient, dat de potentie heeft om in aanmerking te komen voor Maxxem.

We kunnen hier ook zien of we eventuele uitbreidingen aan het object mogen doen zoals een aan- of uitbouw.

Gemeentearchief

Om te kunnen bepalen of er mogelijke verbouwingen plaats hebben gevonden en of deze voldoen aan de gestelde vereisten. Dit is een fysieke afspraak waarbij bouwtekeningen en vergunningen onderzocht worden. Deze belangrijke stap moet niet onderschat worden. Als een object aangekocht wordt dat niet heeft voldoet aan wet- en regelgeving bij de verbouwing, dan kan dit leiden tot bestuurlijke boetes en kosten van legalisatie, als dit al mogelijk is. We doen er dus alles aan om het object grondig te leren kennen.

3. Aankoop
Prijsonderhandeling

Ter voorbereiding wordt de puntenhuur bepaald en wordt beoordeeld of de gevraagde huurprijs marktconform is. We maken een rendementsberekening en investeringsoverzicht. De marktontwikkelingen nemen we mee om een realistische prijs te bieden op de woning.

Transactie

Zodra er een overeenstemming is bereikt over de prijs dan wordt de daadwerkelijke overdracht gepland. In de tussentijd bieden we via Maxxem mensen de mogelijkheid om mee te investeren in het object.